Hledání vzdělávacích aktivit

Zvolte prosím roli, ve které se chcete této aktivity účastnit.
 • Student / Posluchač: Uživatel, který si potřebuje osvojit určité znalosti či vědomosti.
 • Vyučující / Přednášející: Uživatel poskytující určité znalosti či vědomosti.
Zvolte prosím výstižný název odpovídající obsahu této aktivity.
Každá aktivita se vztahuje pouze k jednomu tématu. Chcete-li například doučovat Matematiku a Fyziku, vytvořte dvě samostatné aktivity.
Příklady:
 • "Základy goniometrických funkcí"
 • "Angličtina pro mírně pokročilé."
 • "Pěstování kaktusů"
Prosím stručně popište obsah této aktivity.
Věcně popište, co je náplní této aktivity. Prosím vynechte informace o sobě, Vaše kompetence můžete detailně popsat v nastavení uživatelského účtu.
Příklad:
 • "Od pravoúhlého trojúhelníku a jednotkové kružnice přejdeme k vlastnostem funkcí sinus, cosinus, tangens a cotangens (definiční obory, obory hodnot, atd.) a ukážeme si i některé základní vzorce spolu s možnostmi jejich využití."
Vyberte prosím formu, kterou má tato aktivita mít.
 • Přednáška: Zpravidla jednorázová aktivita pro jednoho přednášejícího a více posluchačů. Prostor pro dotazy a diskusi bývá obvykle zařazen na její konec.
 • Doučování: Zpravidla opakující se aktivita jednoho vyučujícího s jedním doučovaným včetně intenzivní průběžné komunikace.
 • Konzultace: Zpravidla jednorázová, odborně úzce zaměřená aktivita s jedním konzultantem a jedním nebo více posluchači. Jejím dotazům bývá průběh aktivity zcela podřízen.
Pokud trváte na určitém způsobu komunikace, vyberte jej nyní. Pokud přichází v úvahu více možností, nechte toto pole nezměněné (způsob komunikace můžete určit později po dohodě s ostatními účastníky).
 • Videokonference: Účastníci komunikují prostřednictvím webového prohlížeče, video kamery, mikrofonu a sluchátek.
 • Osobní setkání: Účastníci se setkávají osobně na dohodnutém místě.
 • Ostatní: Účastníci se domlouvají telefonicky, e-mailem, atd.
Správné tématické zařazení Vaší aktivity je důležité pro její pozdější nalezení ostatními užívateli. Vyberte prosím kategorii, která nejlépe odpovídá této aktivitě.
 • Tématické zařazení
  • Přírodní vědy (7)
   • Matematika (3)
   • Fyzika (3)
   • Chemie (3)
   • Biologie (3)
   • Vědy o Zemi (3)
   • Informatika a počítače (3)
  • Humanitní a společenské vědy (8)
  • Cizí jazyky (9)
   • Angličtina (3)
   • Španělština (3)
   • Francouzština (3)
   • Němčina (3)
   • Ruština (3)
   • Japonština (3)
   • Čínština (3)
   • Čeština (3)
  • Odborná témata (11)
Na otevřenou aktivitu se mohou zájemci aktivně přihlásit (zapsat), jejich přihlášku můžete následně potvrdit, nebo zamítnout.
U placených aktivit nezapomeňte úvést informaci o ceně.
Příklad:
 • "250 Kč za 60 minut + úhrada cestovného. Minimální věk doučovaného 15 let."
PokračovatZpět

Pokuste se nejprve najít vhodnou vzdělávací aktivitu v naší databázi pomocí níže uvedeného formuláře. Nenašli jste žádnou vyhovující aktivitu? Nevadí, zapojte vlastní iniciativu! Zaregistrujte se a vytvořte (vložte) nabídku nebo poptávku podle vašich představ.