Detail Aktivity

Detail aktivity zobrazuje všechna data související s vybranou vzdělávací aktivitou. Měnit nastavení aktivity je povoleno pouze jejímu pořadateli, ostatní účastníci mohou údaje jen sledovat. Po přihlášení a potvrzení dalších uživatelů již není možno některé základní parametry (např. název nebo formu) měnit.

Základní údaje

Mezi základní údaje, kromě názvu a popisu aktivity, patří zejména forma a tématické zařazení. Pokud pro aktivitu zatím nebyl zvolen rozvrh, může pořadatel vybrat i preferovaný způsob komunikace. Ten se zobrazuje potenciálním zájemcům při vyhledávání aktivit. Pokud již byl pro aktivitu rozvrh zvolen, je toto pole automaticky vyplněno v závislosti na převažujícím způsobu komunikace naplánovaných sezení. Pořadatel (tvůrce) aktivity má rovněž možnost předat pořadatelskou roli komukoliv z účastníků. V takovém případě však definitivně ztratí možnost měnit parametry a nastavení aktivity.

Podmínky

Tato záložka umožňuje pořadateli nastavit podmínky pro konání aktivity a podmínky pro účast ostatních uživatelů. Pokud je aktivita placená, je třeba tento fakt uvést v poli „Podmínky pro účast“.
Příklad:

Detaily

Toto univerzální pole umožňuje pořadateli vložit libovolné informace, které jsou pro aktivitu relevantní ( např. detailní plán výuky).

Plakát

Plakát aktivity je zobrazován na titulní straně, v přehledu nejnovějších aktivit, a jeho hlavním úkolem je zaujmout případné zájemce o účast. Pokud pořadatel žádný vlastní plakát nevloží, je automaticky vygenerován plakát v podobě školní tabule zobrazující základní údaje o aktivitě.

Podklady

Účastnící aktivity mohou na tomto místě přiložit libovolné dokumenty, které jsou pro ostatní účastníky důležité. Může jít například o zadání příkladů, testovací otázky nebo učební materiály.

Účastníci

Tato záložka zobrazuje seznam všech účastníků aktivity. Pořadatel aktivity může vybrané účastníky odhlásit, nebo jejich účast naopak potvrdit.

Rozvrh

Definice rozvrhu, kterou může pořadatel vkládat a měnit, uvádí časový harmonogram plánovaných sezení dané vzdělávací aktivity. Každý záznam v tomto seznamu odpovídá jednomu nebo více sezením a jejich úplný přehled je zobrazen na následující záložce (Kalendář). O změnách rozvrhu jsou všichni účastníci aktivity automaticky informováni.

Kalendář

Kalendář aktivity nabízí každému účastníkovi přehled o jeho plánovaných sezeních. Kliknutím na vybrané pole se otevře okno zobrazující detaily vybraného sezení. Účastník může upravit informaci o své účasti výběrem příslušné položky z rozdělovníku: