Moje aktivity

Správa aktivit

Tato stránka je výchozím bodem pro správu vašich vzdělávacích aktivit. Kromě těch, kterých se aktivně účastníte, zde najdete i aktivity, na které jste byl(a) pozván(a) ostatními uživateli. Tyto pozvánky prosím potvrďte nebo zamítněte pomocí tlačítek vpravo:

Aktivity, kterých se aktivně účastníte, můžete rovněž spravovat pomocí tlačítek na pravé straně:

Nejbližší termíny

Seznam vašich nejbližších sezení najdete v pravém sloupci. Důležitou roli zde hraje tlačítko „Vstoupit“, pomocí něhož se přihlásíte do probíhající video konference: