Můj účet

Tato maska zobrazuje všechna data související s Vaším uživatelským účtem.

Základní údaje

Tato záložka obsahuje základní údaje o Vaší osobě a Vašich přihlašovacích údajích. Pokud zadáte kontaktní informace, můžete jejich přístupnost ostatním uživatelům nastavit v záložce „Soukromí“.

Můj profil

Váš profil slouží zejména k prezentaci Vaší osoby případným zájemcům o spolupráci.  Pokud nabízíte možnost učit nebo doučovat ostatní, je vhodné na tomto místě uvést veškeré údaje týkající se Vaší kvalifikace (vzdělání v oboru, praktické zkušennosti, atd.)

Já jako …

V rámci zvolené role můžete rozhodnout, za jakých okolností Vás budou ostatní uživatelé kontaktovat s nabídkami na spolupráci.

Soukromí

Na této záložce můžete povolit, nebo zakázat, přístup ostatním uživatelům k údajům o Vaší osobě.

Předplatné

Zvolené předplatné vymezuje, které funkce systému můžete využívat a do jaké míry.